Menu
Městys Nové Dvory
MěstysNové Dvory

Volby

Informace pro kandidáty

Kdo může podávat kandidátní listiny ve volbách do zastupitelstev obcí

 • registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice
 • nezávislí kandidáti
 • sdružení nezávislých kandidátů
 • sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů

Kdy a kde se podávají kandidátní listiny

 • nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb registračnímu úřadu 
 • (19.7.2022), kterým je :
 • obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory
 • pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad

tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu   (viz vzor).  Záhlaví petice a  každá její další strana musí obsahovat :

 • název volební strany
 • název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje
 • rok konání voleb
 • vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.

Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k zákonu; číslo vypočtené podle přílohy se zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru.

Počty podpisů na peticíc podle § 21 odst. 4 zákona

Obec, městská část,                                Potřebné počty podpisů voličů zapsaných v seznamech  
městský obvod,                                                 
popřípadě volební  obvod
                                                             pro nezávislé kandidáty        pro sdružení nezávislých kandidátů 

z počtu obyvatel obce, městské části, městského obvodu, popřípadě volebního obvodu
do    500   obyvatel                                           5 %                                                 7   %
nad   500   do   3000 obyvatel                         4 %,     nejméně   25                    7   %
nad   3000   do   10 000 obyvatel                    3 %,     nejméně   120                  7   %
nad   10 000   do   50 000 obyvatel                 2 %,     nejméně   600                  7   %
nad   50 000   do   150 000 obyvatel               1 %,     nejméně   1000                7   %
nad   150 000   obyvatel                                    0,5 %,  nejméně   1500                7  %

Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb (30.6.2022).

Informace Ministerstva vnitra: Počet obyvatel - stanovení potřebného počtu podpisů na peticích (volby 2022) - Volby (mvcr.cz)

Pověřený obecní úřad zveřejní na úřední desce, popřípadě způsobem v místě obvyklým nejpozději 85 dnů přede dnem voleb :

 • seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se podávají kandidátní listiny přímo , a
 • seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu

Náležitosti kandidátní listiny:

 • název zastupitelstva obce
 • označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny
 • název volební strany a označení, o jaký typ volební strany jde, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí
 • jména a příjmení kandidátů, jejich věk a pohlaví (věk ke druhému dni voleb, popř. ke dni voleb, konají-li se volby v jednom dni).
 •  povolání kandidátů
 • část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou kandidáti přihlášeni k trvalému pobytu, případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince (ne úplnou adresu, pouze obec nebo část obce)
 •  název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí ("bez politické příslušnosti")
 • pořadí kandidátů na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla
 • jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu (úplnou adresu místa trvalého pobytu), není-li volební stranou nezávislý kandidát
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo
 • jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta
 • podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta
 •  podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem (politické strany, politického hnutí)  popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena
 • příloha – vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (úplnou adresu místa trvalého pobytu), a datum narození.

Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce. V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce, volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb do zastupitelstva obce nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.

Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát. Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu.

Oznámení - volby

Nové Dvory.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 205,51 kB
Staženo: 10×

Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typ nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů

2. Potřebný počet podpisů na peticích.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 312,28 kB
Staženo: 8×

Prohlášení kandidáta

Volby do zastupitelstev obcí - vzor prohlášení (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 41,99 kB
Staženo: 14×

Vzor kandidátní listiny podané sdružením nezávislých kandidátů

Vzory kandidátních listin po novele 2019 (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 111,13 kB
Staženo: 12×

Vzor - Petice podporující kandidaturu volební strany

vzor petice - volby do zastupitelstev obcí 2022 (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 48,11 kB
Staženo: 11×

Přehled obcí ve Středočeském kraji, kde se konají společné volby do zastupitelstva obce a do 1/3 Senátu – rok 2022

VOLBY do ZO a Senát 2022 (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 157,2 kB
Staženo: 6×

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapotip

Mapový portál Mapotip

Předpověď počasí

dnes, sobota 2. 7. 2022
jasno 23 °C 11 °C
neděle 3. 7. polojasno 28/13 °C
pondělí 4. 7. slabý déšť 27/18 °C

Seznam plánovaných odstávek ČEZ

logo