Menu
Městys Nové Dvory
MěstysNové Dvory

Hřbitov

Likvidace opuštěných hrobů

Městys Nové Dvory zahájil v roce 2022 likvidaci opuštěných hrobů na místním hřbitově v Nových Dvorech. Likvidaci hrobů předcházelo několikaleté úsilí úřadu o kontaktování příbuzných či známých těch občanů, jejichž ostatky jsou na místním hřbitově uloženy. Cílem je získání hrobových míst pro zřízení nových hrobů.

_____________________________________________________________________________________

Pokud požadujete odemknout vrata na hřbitov, musíte váš požadavek nahlásit alespoň tři dny předem na úřad městyse osobně anebo na telefon 327 571 261.

Vzhledem k tomu, že od 1. 9. 2020 nabyl účinnosti nový Řád pro pohřebiště v Nových Dvorech, chceme Vás proto ve stručnosti informovat o nejdůležitějších bodech tohoto řádu. Manipulovat se zpopelněnými lidskými ostatky a ukládat je na pohřebiště může nájemce pouze s vědomím provozovatele/ správce. Úpravy hrobů a ukládání uren na místním hřbitově je třeba předem nahlásit osobně na úřadu městyse anebo telefonicky na čísle 327 571 261. Před ukládáním ostatků do hrobu je nutné poskytnout tyto údaje: jméno a příjmení zemřelé osoby, datum a místo narození a úmrtí a je potřeba předložit provozovateli/správci kopii Listu o prohlídce zemřelého u urny postačí předložit doklad o zpopelnění zemřelého. Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny nebo převezeny na jiné pohřebiště, pouze na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce hrobového místa a nájemce nového hrobového místa na jiném pohřebišti, a to jen s  písemným souhlasem provozovatele/správce pohřebiště. Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být předem objednán u provozovatele pohřební služby a objednávka k  žádosti přiložena. Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s  prokazatelným souhlasem provozovatele/správce a za podmínek stanovených provozovatelem/správcem. Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno. Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa, nebo je opírat o sousední hrobová zařízení. Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží jen pro ukládání odpadu z  pohřebiště. Na pohřebišti je dovoleno umístění reklam pouze na vyhrazených místech po předchozím souhlasu provozovatele/správce pohřebiště. Není dovoleno umístění reklam na stromech ani zařízeních pohřebiště ani hrobových místech a hrobových zařízeních. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu, nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa, zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, který by narušoval svým vzhledem okolí, průběžně zajišťoval údržbu hrobového místa, jakož i průběžně zajišťovat údržbu hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob, odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z  vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě provozovatele/správce, je provozovatel/správce oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa. Řád pro pohřebiště v  Nových Dvorech je vyvěšen na hřbitově a na webových stránkách úřadu. 

 

Mapotip

Mapový portál Mapotip

Seznam plánovaných odstávek ČEZ

logo

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Předpověď počasí

dnes, úterý 28. 5. 2024
slabý déšť 19 °C 13 °C
středa 29. 5. slabý déšť 21/10 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 20/12 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 23/11 °C