Menu
Městys Nové Dvory
MěstysNové Dvory

Nové Dvory, Ovčáry v 18. století na starých obrazech a fotografiích

Nové Dvory, Ovčáry v 18. století na starých obrazech a fotografiích

Nové Dvory, Ovčáry v 18. století na starých obrazech a fotografiích

Těchto několik fotografií jsou detaily i celek obrazu, zachycujícího omezenou část velkolepých urbanistických barokních úprav novodvorské krajiny i samotných Nových Dvorů. Datování a signování obrazu se nepodařilo zatím spolehlivě rozluštit, ale způsob provedení malby i zachycené krajinářské úpravy pocházející již z chotkovské doby, určují datum vzniku tohoto obrazu na počátek 80tých let 18. století. Romantický duch doby, ve které byl obraz namalován, do něj přinesly menší nepřesnosti a odchylky oproti realitě, doložené jinými historickými fakty. Obraz je ale přesto jedinečným dokladem někdejšího vzhledu obce a ti, kdo Nové Dvory a jejich okolí dobře znají nebo se ho budou snažit poznat, na něm naleznou mnoho detailů, které jsou dodnes v krajině i obci zřetelné a zachovalé, byť často již jen v náznaku. Lze zde nalézt i pozoruhodnou shodu v dispozici obce a úprav okolní krajiny s mapou novodvorského katastru vzniklou zhruba 50 let později.
Uvedené obrázky a některé fotografie jsou představeny veřejnosti vůbec poprvé a to prostřednictvím těchto stránek. 
obrázek
Pohled na centrální část Nových Dvorů od východu. Středem se táhne rozšířená uliční prostora, kterou je náměstí s mariánským sloupem, uzavřené na bližší straně přeloučskou brannou a na vzdálenější kutnohorskou. Na obraze je velmi dobře patrná dispozice zámku a hospodářského dvora, uspořádání zámecké zahrady, kostel sv. Anny a budova konventu a související zahrada, hřbitov. Ulice, okolo níž jsou postaveny po obou stranách domky a která vychází doleva kolmo z náměstí, je dnešní ulicí Havlíčkovou. V místě, kde zástavba na této ulici končí, je čáslavská (ovčárecká) brána, za ní namalována socha sv. Václava v době, kdy za ní ještě nebyl domek. Výrazná hvězdicovitá struktura cest v levé části obrázku je tzv. Hvězda v dnešní bažantnici, která si doposud uchovala své jméno jí charakterizující, nikoliv však již úplně původní podobu, která postupně zaniká. Cesta od ní jdoucí ústí do náměstí naproti zámku (mezi čp. 111 a 112) a byla dříve z náměstí uzavřena branou. V pozadí jsou kaňkovské vrchy a lze rozpoznat Malín, budovu sedleckého kláštera, kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře a Kutnou Horu.

obrázek

Celkový pohled Nové Dvory i s částí Ovčáry, se spojovací cestou - dnešní Havlíčkovou ulicí. V Ovčárech je vidět rozcestí na Kuchyňku, ke sv. Jakubu a Chotusicům. Do Havlíčkovy ulice zúsťují cesty z tzv. Hvězdy; ta část, která navazuje v ostrém úhlu na ulici ústila na místě dnešního výjezdu z Havlíčkovy ulice ke hřišti.Tenké modré linie mezi parkově upravenou plochou s vodními jezírky v Ovčárech a Novými Dvory jsou vodní kanály, z nichž jeden dnes prochází bažantnicí a druhý za kalovými plochami bývalého cukrovaru (za někdejší loukou Oselkou). Říčka Klejnara je až v pozadí. Cesta (červená linie), která probíhá vodorovně obrazem nad prvním vodním kanálem, byla při okraji louky Oselky bližším k obci.

obrázek

Detail z obrazu s pohledem na Přeloučskou bránu, kostel sv. Anny, konvent, hřbitov, část náměstí, část zámecké zahrady a zahrady u sv. Anny a zástavby v nynější Havlíčkově ulici při pohledu od východu. V této části obrazu se zdá, že autor dal více prostoru své obrazotvornosti. Na hřbitově je namalována jakási stavba, ale jestliže předpokládáme na základě jiných skutečností vznik obrazu na počátku 80tých let 18. století, pak se nemůže jednat o Chotkovskou hrobku, která byla vystavěna až ve století 19. (pakliže ovšem malíř obraz nemaloval později jako retrospektivní pohled na Nové Dvory a nedopustil se v něm zjevných časových chyb). Obdobně je tomu i v okolí brány, kde jak se zdá, jsou zamalovány jakési vodní příkopy o nichž ale z historických pramenů není nic známo. Stejný problém je i se stavbou s věžičkou po levé straně parčíku ke kostelu sv. Anny. Oproti tomu jsou ale na obraze velmi dobře zachyceny jiné stavby, o jejichž existenci není pochyb. Je to například hostinec "Na velké" nebo obecní špitál těsně za Přeloučskou branou (na obraze malý domek v horní levé části rozšířeného prostoru za branou otočený průčelím k bráně, proti němu na pravé straně je nynější hostinec "U podkovy"). Dosti věrně je též zachycena tehdejší zástavba okolo náměstí a v dnešní Havlíčkově ulici.
obrázek

Zámek a jeho nejbližší okolí - hospodářský dvůr, zámecká zahrada a část náměstí. Zámek je zde namalován ještě v podobě, kdy měl dvě nádvoří a hlavní vchod ze západní strany. Před vchodem je malý parčík s vodotryskem. V rohu předního nádvoří, které obklopovaly otevřené arkády shodné s jedinou dosud zachovalou, stojí zámecká kaple sv. Martina. Špýchar s obytnou částí navazuje na budovu zámku tak, jak je tomu doposud. Je zajímavé, že v rohu druhého nádvoří chybí válcová věž, o které se předpokládá, že je to pozůstatek někdejšího žerotínského zámku. Zase ale v souvislé zástavbě domů u náměstí je nějaká namalovaná (s tmavou špičkou) o jejíž exitenci z jiných pramenů není zatím nic známo. Na náměstí je patrná stará radnice s panskou hospodou v přízemí a oproti ní mariánský sloup. Při levém okraji snímku je nynější dům čp. 109 a přes ulici hostinec "Na velké", ze kterého je vidět střecha. Zámecká zahrada je parkově upravena a na mnoha místech jsou postaveny sochy. V hospodářské části zahrady je zřetelně vidět domek, sloužící svému účelu podnes. V jedné stavební linii s hospodářským domkem směrem k okraji obrázku je stavba oranžerie, z níž je dodnes na místě zachována jenom její zeď.
obrázek

Ovčáry. Dispozičně poměrně dobře je na obraze zachycena situace v krajině. U spodního okraje obrázku je křižovatka cest ke sv. Jakubu, Chotusicům, ke Kuchyňce a od Nových Dvorů (současná Havlíčkova ulice). U tohoto rozcestí je napravo dům kde byla ovčárecká krčma (připomínaná již v 15. století a ještě existující v 60tých letech 20. století jako hospoda "Na Zavadilce"); na levé straně domek, který patří v současné době manž. Horákovým.V levé části je Ovčárecký rybník, nad ním sádka. Ve středu je areál pivovaru včetně budovy z areálu vystupující na místě původní ovčárecké tvrze na stromy porostlém pahorku. Nelze nepominout dispoziční shodu v umístění budov (tři postavené v kolmé řadě k cestě před pivovarem a vyšší budova za nimi) se stavem zhruba o 250 let později. Za pivovarem je mlýn. Polokruhovitý parkový útvar s vodními jezírky je zde namalován více vlevo, než ve skutečnosti byl. Tomuto odpovídá v současné době mokřina a vodní plocha napravo při silnici ke Kuchyňce zhruba proti odbočce k mlýnu. Cesta, která vychází ze středu této upravené plochy směrem napravo, vede dodnes bažantnicí a z ní vychází u vodárny u Kovářského rybníka (viz celkový pohled na Nové Dvory).

obrázek

Úprava zahrady u konventu, část okrasné zámecké zahrady, zelinářská zahrada a oranžerie, hospodářský dvůr. V pravé polovině obrázku jsou vidět již upravené pozemky po vypuštěném Svatoanenském rybníku. V pozadí je cesta po někdejší hrázi rybníka, za ní pásmo stromů.
 

Datum vložení: 1. 5. 2022 15:18
Datum poslední aktualizace: 12. 5. 2022 13:55

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mapotip

Mapový portál Mapotip

Seznam plánovaných odstávek ČEZ

logo

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Předpověď počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
jasno 31 °C 17 °C
pondělí 22. 7. déšť 26/18 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 25/16 °C
středa 24. 7. zataženo 20/13 °C