P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
12.05.2021 - 06:12 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

Tělocvičná jednota Sokol

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

8. říjen - Památný den sokolstva

Vloženo: 16.10.20 09:03 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 3688x
                                                           8. říjen - Památný den sokolstva
Dne 15. března 1939 proběhla okupace českých zemí, byl zřízen protektorát Čechy a Morava. Okamžitě byli zatýkáni pro Němce nespolehliví lidé, mezi něž samozřejmě sokolové patřili.
Největší rána pro sokolstvo přišla v noci ze 7. na 8. října 1941,kdy bylo  na celém protektorátu  gestapem pozatýkáno na 5 000 sokolů, činovníků i náčelnictva, členů ústředí, žup i jednot. Mezi zatčenými byl i starosta ČOS bratr Stanislav Bukovský. Byli vězněni ve věznicích gestapa, na Pankráci, později v Terezíně a na konec byli posláni do koncentračního tábora v Osvětimi s douškou návrat nežádoucí, což se rovnalo rozsudku smrti. Návratu z Osvětimi se dočkalo pouze 46 sokolů.
Dne 12. října 1941 byla rozpuštěna česká obec sokolská, majetek propadl ve prospěch Velkoněmecké říše. I přes tyto perzekuce sokolský odboj pokračoval. Tváří 8.října, Památného dne sokolstva, je bratr František Pecháček, autor skladby mužů na X. sletu 1938, vrcholem sletu byla jeho skladba Přísaha republice, kde na 30 tisíc mužů na ploše stadionu přísahalo, že budou bránit vlast. Zatčen byl gestapem v září 1942 jako zemský velitel sokolského odboje, popraven v Mauthausenu v únoru 1944, aniž by cokoliv vyzradil. Připomínáme si 8.říjen jako Památný den sokolstva, abychom nezapomněli a připomínali památku těch, kteří obětovali naší svobodě to nejcennější co měli, svůj život.
Ve čtvrtek 8. října jsme jako vzpomínku na všechny sokoly, vypustili lodičku se 4 rozsvícenými kahánky za předškolní děti, žactvo, ženy, zdrávko a malou kytičku po Klejnaře. Slávka Tyrkasová zazpívala sokolskou píseň Karla Hašlera Letí sokol, letí pták, která se hromadně zpívala naposledy na ploše ve skladbě mužů při XI. Všesokolském sletu v roce 1948, Lenka Kratochvílová podala info  z historie sokolstva. Sraz byl v 16:30 u šaten sokolovny. Účast byla z důvodu složité situace nejen na zvážení každého člena naší jednoty, ale závisela také na pracovním vytížení členů jednoty v produktivním věku,  řada členů se nemohla této akce zúčastnit. I bratr Jiří se také dostavil  na poslední chvíli. Kromě  členů naší jednoty se  vzpomínkové akce zúčastnili i příznivci naší jednoty.
Eliška s malým Toníčkem v kočárku a Jiří Keller, uznávaný malíř, který zahajoval vernisáž naší sestry Slávky Tyrkasové, výstava maleb a kreseb 2. září v kostele sv. Martina. Žije v Londýně, kde má každoroční výstavy. Jeho patronkou je HM Queen Elizabeth II. Své obrazy, převážně portréty, vystavoval např. i v Japonsku, ale i v Kutné Hoře, celoživotní výstava v jeho rodišti v Humpolci.
Bohužel, vzhledem k situaci, byl 8. říjen jediná podzimní akce, kterou se podařilo uskutečnit. Plánovaná PEXESIÁDA se odkládá na neurčito, rovněž i cvičení všech věkových kategorií.
Poděkování patří všem účastníkům vzpomínkové akce.
Přejme si pevné nervy a hodně zdraví v této nelehké době a těšme se brzy a v dobré kondici na viděnou. 
                                                                                  Lenka Kratochvílová